Grunnprinsipper for økologisk byggeri

Foundational principles for ecological construction

Biofilia og biofilisk design

Biophilia and biophilic design

Den pragmatiske, økologiske og komfortable boligen

The pragmatic, ecological and comfortable house

Tre som bygningsmateriale

Wood as a building material

Sunne hus

Healthy houses

Biologisk nedbrytbart byggeri

Biodegradable construction