Øvre Ullern Terrasse 27

Øvre Ullern Terrasse 27 bolig U4
Øvre Ullern Terrasse 27 bolig U1
Øvre Ullern Terrasse 27 bolig U3
Øvre Ullern Terrasse 27 bolig U2
Øvre Ullern Terrasse 27 bolig U8
Øvre Ullern Terrasse 27 bolig U7
Øvre Ullern Terrasse 27 bolig I3
Øvre Ullern Terrasse 27 bolig I1
Øvre Ullern Terrasse 27 bolig I4
Øvre Ullern Terrasse 27 bolig I7
Øvre Ullern Terrasse 27 bolig I2
Øvre Ullern Terrasse 27 bolig I6
Øvre Ullern Terrasse 27 bolig I5
Øvre Ullern Terrasse 27 Situasjonsplan
Øvre Ullern Terrasse 27 1. etasje
Øvre Ullern Terrasse 27 Underetasje
Øvre Ullern Terrasse 27 Snitt

A concept for a new house on Ullernåsen with a fantastic view to the Oslo fjord. The site is narrow and lies constrained between two larger residential plots on both sides. To the south the neighbouring house lies directly on the site boundary, and the terrain slopes almost three metres to the north on the only permissible building area.


The house is organised over two levels. Towards the street, the roof extends partly out over a small entrance garden which establishes a transitional space between the street and the inner rooms and offers an outdoor connection by stair to the lower garden. On the ground level, a spacious living room is placed furthest to the east as a continuation of a greenhouse. The greenhouse can be opened up to the living room and the fjord in good weather. On the ground level there are also two flexible rooms and a bathroom. A stair leads down to the kitchen on the lower level, where there also are placed the master bedroom and a studio space. All rooms on the lower level have a direct connection to a partially enclosed garden which makes the most out of the remaining sun-filled areas on the site. To the southeast, garden spaces are established on several different levels which follow the forested slope downwards and end in an outdoor room with a pond and plants. In the narrow space between the walls of the neighbouring house and the new house, a garden space is also established with a fountain and a sitting area which makes use of light from the east early in the day.


The house is insulated to passive house standard. The lower level is built with insulated concrete walls. The ground level consists of a timber structure. On the green roof, local meadow vegetation is established together with other herbs. 

Et konsept for en ny bolig på Ullernåsen med fantastisk utsikt mot Oslofjorden. Tomten er smal og ligger inneklemt mellom to større boligtomter på begge sider. I sør ligger nabohuset rett inntil tomtegrensen, og terrenget skråner nesten tre meter mot nord på det eneste utbyggingsområdet.


Boligen er organisert over to plan. Mot gata strekker taket seg delvis ut over en liten inngangshage, som danner et overgangsområde mellom gata og de indre rommene og gir en utvendig forbindelse med trapp til den nedre hagen. I 1. etasje er en romslig stue plassert lengst i øst som forlengelse av et veksthus. Veksthuset kan åpnes opp mot stua og fjorden i godt vær. I 1. etasje er også to fleksible soverom og et baderom. En trapp fører ned til kjøkkenet i underetasjen, der det også er plassert hovedsoverommet og et studio. Alle rom i underetasjen er i direkte forbindelse med en delvis inngjerdet hage som gjør det meste ut av de resterende solfylte arealene på tomten. I sørøst er det etablert hagerom på flere ulike nivåer som trapper seg ned den skogkledde skråningen og slutter i en oppholdsplass med dam og planter. I det smale rommet mellom veggene til nabohuset og den nye boligen er det også etablert et hagerom med fontene og oppholdsplass som drar nytte av lys fra øst tidlig på dagen. 


Huset er isolert til passivhusnivå. Underetasjen består av isolerte vegger i betong. Den øvre etasjen er bygd med en trekonstruksjon. På taket er det etablert engvegetasjon og andre lavplanter. 

Size:

192 m2 heated floor area


Location:

Øvre Ullern Terrasse, Oslo, Norway


Structure:

Timber structure/Concrete structure


Status:

Concept