Vatnsmýri plan

perspektiv 2 foreløpig
vatnsmyri masterplan s2
vatnsmyri masterplan s3
vatnsmyri masterplan s4
vatnsmyri masterplan s5
vatnsmyri masterplan s6
vatnsmyri masterplan s7
vatnsmyri masterplan s8
vatnsmyri masterplan s9
vatnsmyri torg u1
vatnsmyri masterplan s10
vatnsmyri masterplan s11
vatnsmyri masterplan s12
vatnsmyri masterplan s13
vatnsmyri masterplan s14
vatnsmyri masterplan s15
vatnsmyri masterplan s16
vatnsmyri masterplan s17
vatnsmyri masterplan s18
vatnsmyri masterplan s19

Et forslag til en ny bydel i Vatnsmýri i Reykjavík på Island. Forslaget "Minn friðlýsti heimur móti norðri" tar utgangspunkt i tre strategiske plangrep: 1) et sunt bomiljø med høy kvalitet i boligtyper som er samordnet med plantesamfunn; 2) grønne korridorer som opprettholder økologisk helse over hele planområdet og som fører landskapets overordnede grønnstruktur gjennom bydelen; 3) et mangfold av klimatilpassede byrom som støtter felles produsentvirksomhet og legger til rette for en økologisk vennlig bylivsstil. Den nye bydelen skal ikke konkurrere med den eksisterende midtbyen mot nord, men legger heller til rette for at flere kan bo og arbeide i nærheten med gode gang- og sykkelforbindelser til omgivelsene.


I nordområdene er det boligen som blir livets midtpunkt og som påvirker i vesentlig grad hvordan hverdagen oppleves. Med sunne boligtypologier samordnet med plantesamfunn og felles uterom blir de beste forutsetningene skapt for at innbyggere kan utvikle følelsesmessige tilknytninger til et hjemmested samtidig som de blir koblet på en funksjonell måte til overordnete økosystem. 


Størrelse:

ca. 150 haSted:

Vatnsmýri, Reykjavík, IslandStatus:

Konsept