Lindbergs hus

Suduroyavegur 3 U2
Suduroyavegur 3 U5
Suduroyavegur 3 U1
Suduroyavegur 3 U3
Suduroyavegur 3 U4
Suduroyavegur 3 I1
Suduroyavegur 3 I2
Suduroyavegur 3 I3
Suduroyavegur 3 I5
Suduroyavegur 3 I4
Suduroyavegur 3 Utomhusplan uten tekst
Suduroyavegur 3 Konsept
Suduroyavegur 3 Planløsninger
Suduroyavegur 3 Fasader
Suduroyavegur 3 Detaljsnitt AA
Suduroyavegur 3 Energi
Suduroyavegur 3 Livsløp
Suduroyavegur 3 Life cycle

Lindbergs hus er en radikal renovering av et eksisterende bolighus fra 1950-tallet. Huset ligger i et boligområde vest for Tórshavn sentrum i en romslig hage som grenser til elva Rættará. Huset eies av Universitetet i Færøyene som ønsket å forvandle det til et sted der flere studenter kunne bo, studere og eksperimentere med forskjellige forskningsprosjekt. Hensikten med husets renovering er i tillegg å utprøve og vise fram byggøkologiske løsninger i et helhetlig livsløpsperspektiv.


Det opprinnelige huset hadde foreldet byggteknisk standard med uisolert underetasje med lav takhøyde og uisolert loftsrom. Etter en grundig vurdering ble det konkludert med at det beste valget var å demontere huset og ombruke så mange som mulig av de gjenvunne materialene i en ny bolig bygd med økologisk bevisste byggemetoder.


Huset holder seg fast ved den stedstypiske utforminga av trehusbebyggelse på øyene med skråtak dekket med uthagetorv og utvendig trekledning. Planløsningen er sedvanlig funksjonell med innbydende tilknytninger mellom hagen og de indre rommene og ivaretakelse av behovet for både eksponering mot det omgivende miljøet og følelser av ly for vind og vær i det stormfulle lokale klimaet. I 1. etasje er soverommene, bod, teknisk rom og et veksthus med grønn vegg og planter som gir huset uventede og opplevelsesrike romlige kvaliteter. I 2. etasje er fellesarealene samlet med utsikt over hagen, i tillegg til et fjerde soverom og adskilt studio.


Hagen er utformet som en steinhage med stedegne busker og torv. I opphøyde plantebed dyrkes det nytteplanter, særlig poteter og kål. Bedene er plassert for å dra nytte av beskyttelsen som gis av høyere eksisterende trær på nabotomten mot sørvest. Organisk avfall blir kompostert og gjenbrukt. Ved elva er det plassert en buet benk bak beskyttende busker. Breie beplantete trinn leder ned til vannet. 


Økologiske egenskaper:

 • Over bakken bygges alle konstruksjoner med biologisk nedbrytbare og fornybare trebaserte materialer: heltre, trestendere og sperrer med I-profil, trefiberisolasjon, fåreullisolasjon, kryssfinér med naturlig lim, trefiberplater

 • Fundamentet er isolert med løs skumglassisolasjon

 • Energieffektive konstruksjoner

 • Diffusjonsåpne ytterkonstruksjoner er robuste i et fuktig klima

 • Grønt tak med stedegen vegetasjon

 • Bruk av sunne bygningsmaterialer med lav innebygd energi: ingen giftige materialer eller overflatebehandlinger benyttes

 • Alt overvann håndteres lokalt i hagen

 • Naturlig ventilasjon

 • Energivindu med 3-lags glass og trerammer med silikatmaling benyttes. Alle rom har vindu som kan åpnes

 • Lavtemperatur vannbåren gulvvarme varmer opp huset

 • Varmegjenvinning fra sluk og gråvann

 • Behovsstyrt styring av varme og lys

Størrelse:

228 m2 oppvarmet BRA


Sted:

Suðuroyavegur 3, Tórshavn, Færøyene


Status:

Konsept