Lilleajervegen 25

Lilleajervegen 25 U5
Lilleajervegen 25 U1
Lilleajervegen 25 U2
Lilleajervegen 25 U4
Lilleajervegen 25 U3
Lilleajervegen 25 I1
Lilleajervegen 25 I4
Lilleajervegen 25 I5
Lilleajervegen 25 I6
Lilleajervegen 25 I3
Lilleajervegen 25 hage
Lilleajervegen Situasjonsplan
Lilleajervegen Plan 1
Lilleajervegen Plan 2 og 3
Lilleajervegen Snitt
Lilleajervegen bolig konseptskisser

A concept for a large single-family house in an established residential area in Hamar. The site is surrounded by residential gardens with access in the north and west. The centre of the house is created in a living room with double ceiling height oriented towards a garden that expands in front of the house to cover the rest of the site. The garden is enclosed partly by low walls and partly by plants, and it becomes a sheltered, protected space for contemplation and outdoor living. Recycled glass blocks are used to create a secluded entrance garden towards the access road. Bedrooms and a small studio space are placed on the second level. On the roof is a Japanese-inspired tea and meditation room in connection with a small rooftop garden. From the roof terrace it is possible to gain a unique view of the lake Mjøsa in the distance. The rest of the roof is covered with meadow vegetation. 


The concept for the house is inspired by the "Shkrub house" by Makhno Studio near Kiev, and lamps from this masterful Ukrainian designer adorn the interior spaces. 

Et konsept for en større enebolig i et etablert boligområde på Hamar. Tomten er omgitt av bolighager med adkomst i nord og vest. Husets midtpunkt skapes i en stue med dobbel takhøyde vendt mot hagen som strekker seg ut foran huset og dekker resten av tomten. Hagen er omgitt delvis av lave vegger og delvis av planter, og den blir et skjermet, beskyttet sted til selvfordypelse og uteopphold. Gjenbrukte glassblokker brukes til å skape et tilbaketrukket inngangshage mot adkomstveien. Soverom og et lite studiorom er plassert i andre etasje. På taket er et japanskinspirert te- og meditajonsrom i tilknytning til en liten takhage. Fra takterrassen er det mulig å få unik utsikt mot Mjøsa i det fjerne. Taket dekkes for øvrig av engvegetasjon.


Konseptet for huset er inspirert av "Shkrub house" etter Makhno Studio i nærheten av Kiev, og lamper tegnet av denne mesterlige ukrainske designeren pryder de indre rommene. 

Size:

333 m2 heated floor area


Location:

Lilleajervegen, Hamar, Norway


Structure:

Timber structure/Concrete structure


Status:

Concept