Kretsløpshus

okohus 1
okologisk bolig 1_U2
okologisk bolig 1_U1
okologisk bolig 1_I1
okologisk bolig 1_I5
okologisk bolig 1_I3
okologisk bolig 1_U3
okologisk bolig 1_I4
okologisk bolig 1_I2
okohus 1 planløsninger
okohus 1 fasader
okohus 1 detaljsnitt a-a
okohus 1 snitt b-b
okohus 1 drivhus diagram

En middelstor kretsløpsbolig i tre plassert i en økolandsby i et skogsområde. Boligens utforming er resultatet av gjennomgående fokus på sunt og økologisk vennlig materialbruk og å skape et helsebringende inneklima. Huset består av en enkel, tradisjonell saltaksform kledt i tre med et tilleggsvolum på nordsida. Inngangen til huset er plassert mot nord som en del av et inngangsparti med trapp og boder som forbinder grunnetasjen og loftetasjen. I 1. etasje ligger stua og soverommet på hver side av et sentralt halvklimatisert drivhus. Drivhuset oppdeler boligen i private og felles rom som gir et mangfold av muligheter for både samvær og ensomhet. Stua og kjøkkenet danner et stort sammenhengende rom mot vest som deles opp i mindre soner av en inntrukken del av fasaden og en kakkelovn med vannkappe som er den primære varmekilden i boligen. I 2. etasje er to mindre soverom som drar nytte av øst- og nordvendte vindu og en loftstue som også kan brukes til studio eller kontor. Planløsningen er fleksibel og kan lett tilpasses ulike livssituasjoner. Alle rom har direkte tilgang til lys og naturlig ventilasjon og får i tillegg indirekte lys fra drivhuset.


Drivhuset er utformet med et «klimabatteri» der solvarme som lagres i drivhuset blir utvekslet med de isolerende løsmassene under drivhusarealet for å regulere temperaturen inne. I sommerhalvåret blir luft i drivhuset som oppvarmes av solinnstråling ført gjennom nedgravde rør i jorda der jorda absorberer varmen fra lufta, lagrer den og kjøler ned luften samtidig. Den kjøligere, litt tørrere luften føres derfra tilbake inn i drivhuset. Om vinteren absorberer kald luft varme fra de varmere massene under jorda og bidrar til å varme opp drivhuset. Tilluft til boligen kan også forvarmes i drivhuset som et ledd i naturlig ventilasjon. En vanntank med vannvegg gir termisk masse sammen med fuktsikre skallmurvegger og opphøyde plantebed i hvitvasket tegl.


Boligen er bygd med energieffektive, diffusjonsåpne trekonstruksjoner uten bruk av plastbaserte produkter. Det er kun som vannavvisende sjikt i fundamentet at materialer uten biologisk opphav vurderes. Tre er likeledes brukt på alle innvendige overflater, enten med hvit kalklutbehandling på innevegger eller ubehandlet heltre i himlinger. Med et grønt tak med gress og stedegen vegetasjon og en grønn vegg med klatreplanter som dekker en del av sørfasaden renner huset sammen med det omgivende skogslandskapet. 


Økologiske egenskaper:

 • Over bakken bygges alle konstruksjoner med biologisk nedbrytbare og fornybare trebaserte materialer: trefiberisolasjon, kryssfinér med naturlig lim, trefiberplater med voksbehandling, stendere og bjelker med I-profil, limtre og ubehandlet heltre

 • Fundamentet er isolert med skumglassisolasjon og løs leca

 • Energieffektive konstruksjoner isolert til passivhusstandard

 • Diffusjonsåpne ytterkonstruksjoner er robuste i et fuktig klima

 • Grønt tak med stedegen vegetasjon

 • Bruk av sunne bygningsmaterialer med lav innebygd energi: ingen giftige materialer eller overflatebehandlinger benyttes

 • Plantesamfunn brukes til å rense gråvann med planterotsystem i veksthuset og i hagen

 • Vannbaserte solfangere dekker ca. halvparten av det årlige oppvarmingsbehovet til vann

 • Alt overvann håndteres lokalt i hagen

 • Naturlig ventilasjon

 • Biologisk toalett

 • Energivindu med 3-lags glass og trerammer med silikatmaling benyttes. Alle vinduer kan åpnes

 • Varmekilden i boligen er en høyeffektiv vedfyrt kakkelovn med integrert vannkappe

 • Lavtemperatur vannbåren gulvvarme varmer opp huset

 • Varmegjenvinning fra sluk og gråvann

 • Behovsstyrt styring av varme og lys


Størrelse:

232,24 moppvarmet BRA

+ 23,14 m drivhusStatus:

Konsept