S33

Skogvegen bolig U1
Skogvegen bolig U2
Skogvegen bolig U3
Skogvegen bolig U4
Skogvegen bolig U5
Skogvegen bolig I2
Skogvegen bolig I2 2
Skogvegen bolig I1
Skogvegen bolig I3
Skogvegen bolig I4
Skogvegen 33 bolig Situasjonsplan
Skogvegen 33 bolig Planløsninger

A proposal for a small house near the centre of Hamar. The site is narrow, and in order to best adapt to the site boundaries the house is given a wedge form with a slanting south wall. The house ends in an enclosed garden at each end. On the ground floor is a bedroom and a guest room/studio. On the second floor is a spacious combined kitchen/living room and the primary bedroom. Both rooms extend onto balconies which look out over the garden spaces. 

Et forslag til en liten bolig i nærhet til Hamar sentrum. Tomten er trang, og for å tilpasse seg best til tomtegrensene er huset gitt en kileform med en skråvegg på sørsida. Huset slutter i en innelukket hage i hver ende. I grunnetasjen er det plassert et soverom og et gjesterom/studio. I 2. etasjen er et romslig kjøkken/stue og hovedsoverommet. Begge rom utvider seg på balkonger som ser ut over hagerommene. 

Size:

150,70 m2 heated floor area


Location:

Skogvegen, Hamar, Norway


Structure:

Timber structure


Status:

Concept