Bolig MGV

Magnus den godes vei bolig U1
Magnus den godes vei bolig U2
Magnus den godes vei bolig U5
Magnus den godes vei bolig U3
Magnus den godes vei bolig U4
Magnus den godes vei bolig I5
Magnus den godes vei bolig I2
Magnus den godes vei bolig I1
Magnus den godes vei bolig I3
Magnus den godes vei bolig I4
Magnus den godes vei bolig I6
Magnus den godes veg bolig Konsept
Magnus den godes veg bolig Situasjonsplan
Magnus den godes veg bolig Planløsninger

Ideen bak denne boligen var å lage et helhetlig miljø: et hus som byr på romlige opplevelser i hverdagslivet med rom for å sove, spise, drømme, lese og skape i tillegg til en produktiv hage der grønnsaker kan dyrkes og naturens rytmer kan oppleves hjemme. Stua, kjøkkenet og et studiorom er plassert på bakkeplan med direkte forbindelser til hagen ute. Lamper fra Studio Makhno flyter som skyer over et stort sitteområde med dobbel takhøyde. Ulike soverom er plassert i 2. etasje, der de nyter av sollys fra både øst og sør.


Tomten ligger i et typisk boligmiljø, omgitt av trehus og hager på alle kanter. Husets enkle utvendige form passer nesten ubemerket inn i omgivelsene og gir ikke tegn ved første blikk om de indre rommenes uvanlige karakter. Betongveggene som omgir hagen avgrenser hagerommet visuelt og skaper følelsen av å være i sin egen verden, der omgivelsene forsvinner i bakgrunnen og himmelen blir som loftet. Miljøets beskyttede stemning forsterkes av nye trær.

 

The idea behind this dwelling was to create a holistic environment: a house which offers spatial experiences in everyday life with spaces to sleep in, eat, dream, read and create in addition to a productive garden where vegetables can be grown and the rhythms of nature can be experienced at home. The primary living room, the kitchen and a studio room are placed on ground level with direct connections to the outside. Lamps from Studio Makhno float like clouds over a large sitting area with double ceiling height. Various bedrooms are positioned on the second floor, where they enjoy sunlight from both the east and the south.


The site lies in a typical suburban environment, surrounded by wood houses and gardens on all sides. The house’s simple external form merges nearly unnoticed with the surroundings, and does not at first sight give a sign of the inner spaces’ unusual character. The concrete walls which enclose the garden visually define the garden room and create the feeling of dwelling in one’s own world, where the surroundings disappear into the background and the sky becomes the loft. The environment’s sheltered atmosphere is strengthened with new trees. 

Size:

327,53 m2 heated floor area


Location:

Magnus den godes vei, Hamar, Norway


Structure:

Timber structure


Status:

Concept