Bolig L25

Lundeveien bolig U1
Lundeveien bolig U3
Lundeveien bolig U2
Lundeveien bolig U5
Lundeveien bolig I3
Lundeveien bolig I1
Lundeveien bolig I2
Lundeveien bolig I4
Lundeveien 25 situasjonsplan
Lundeveien 25 planløsninger
Lundeveien 25 snitt aa

En liten bolig ved kysten i Oslofjorden. Boligen er utformet for å gjøre det meste ut av den lille, bratt skrånende tomten som faller mot fjorden i vest. Boligen er delt på en enkel måte inn i en grunnetasje som utnytter utsikt mot fjorden og en underetasje med soverom, teknisk rom og et studio med sitteplasser. Et veksthus fanger lys fra sør og vest foran huset og blir til et halvklimatisert mellomrom som forbinder de indre rommene med hagen. Fra adkomstplassen i øst er det mulig å skue gjennom bygget mot de bevokste skråningene på den andre sida av fjorden. Vindfanget føres rett inn til kjøkkenet og stua. Store vindusflater gjør utsikten til hovedelementet i det åpne rommet som virker å sveve over bakken. En stor plantevegg filtrerer innelufta. På skråningen foran huset dannes et produktivt hageareal med kjøkkenhage og et regnbed på to nivåer. På øvrige deler av tomten plantes en skoghage blant eksisterende trær.


Husets enkle, kompakte form gjør det mulig å bygge det med enkle trekonstruksjoner. En synlig limtrebjelke bærer taket der boligen skyter fram mot fjorden. Ubehandlete treoverflater bidrar til å opprettholde et sunt inneklima og forsterker opplevelsen av å bo blant trærne.


Økologiske egenskaper:

 • Over bakken bygges alle konstruksjoner med biologisk nedbrytbare og fornybare trebaserte materialer: trefiberisolasjon, kryssfinér med naturlig lim, trefiberplater med voksbehandling, stendere og bjelker med I-profil, limtre og ubehandlet heltre

 • Planløsningen er optimalisert for utnyttelse av passiv solenergi

 • Fundamentet er isolert med skumglassisolasjon og løs leca

 • Energieffektive, lufttette konstruksjoner isolert til passivhusstandard

 • Diffusjonsåpne ytterkonstruksjoner er robuste i et fuktig klima

 • Grønt tak med stedegen vegetasjon

 • Bruk av sunne bygningsmaterialer med lav innebygd energi. Ingen giftige materialer eller overflatebehandlinger benyttes

 • Plantesamfunn kan brukes til å rense gråvann med planterotsystem i veksthuset og i hagen

 • Vannbaserte solfangere dekker ca. halvparten av det årlige oppvarmingsbehovet til vann

 • Alt overvann håndteres lokalt i hagen

 • Naturlig ventilasjon

 • Energivindu med 3-lags glass og trerammer med silikatmaling benyttes. Alle vinduer kan åpnes

 • Varmekilden i boligen er en varmepumpe med jordvarme. Varmen fordeles som vannbåren gulvvarme med lav tilførselstemperatur

 • Varmegjenvinning fra sluk og gråvann

 • Behovsstyrt styring av varme og lys

Størrelse:

208,94 moppvarmet BRASted:

Son, NorgeStatus:

Konsept